Als de koffieautomaat oren zou hebben…

Als de koffieautomaat oren zou hebben…


Zojuist had ik het met Talitha over het gemis van koffieautomaat-momentjes in deze tijd. De momenten van oprechte interesse in elkaar als mens, ontstonden vooral daar. Er vond nog even een nabeschouwing plaats van de lokale voetbalwedstrijd, het op kamers gaan van kinderen kreeg een plek en datingperikelen kwamen voorbij.

Terwijl we het daar over hadden, moest ik denken aan nog een andere speciale functie van de koffieautomaat. Het was namelijk ooit voor mij een spannende ontmoetingsplek. In die tijd had ik mijn oog laten vallen op de manager van een andere afdeling. Het geval wilde dat ik van een afstandje kon zien wanneer hij koffie ging halen en heel ‘toevallig’ was mijn mok op dat moment ook leeg. Door deze korte ontmoetingen is een leuke romance ontstaan. Zo zie je, de koffieautomaat is van onschatbare waarde binnen een organisatie ; )

Onmisbare praatjes pot
Als ik op dit moment aan mensen vraag wat ze het meeste missen, dan zijn dat de momenten bij de koffieautomaat. De behoefte die daar onder zit, is de échte verbinding met anderen. Het lijken misschien ‘praatjes pot’ maar deze contacten zijn het cement voor een succesvolle samenwerking. Want dat zijn de momenten waarop we elkaar écht zien. Dit sociale aspect is van groot belang voor ons welzijn en het functioneren van teams. Want wie zich werkelijk verbonden voelt met zichzelf, zijn/haar collega’s en de organisatie, ervaart meer werkgeluk, is meer betrokken, productiever en effectiever.

Diep verlangen om ergens bij te horen
Voor veel organisaties geldt dat de nieuwe manier van werken veel meer hybride zal blijven, dus een combinatie van werken op kantoor en thuis. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en verbinden met elkaar. Het gevoel ergens bij te horen, echt gezien en gehoord te worden is van onschatbare waarde.

Re-Connect: hybride werken waar je zin van krijgt
Wij zien het grote belang van deze echte verbinding met elkaar en hebben speciaal daarvoor een nieuwe training ontwikkeld: Re-Connect. Het is een live online training en teambuilding tegelijk. In een veilige omgeving kunnen medewerkers hun uitdagingen met betrekking tot hybride werken delen.

Breng het cement terug in jouw organisatie
Elke uitdaging komt voort uit een onderliggende behoefte. De behoefte aan verbinding, meer betrokkenheid bij elkaar of oprechte aandacht. Onder onze begeleiding gaat jouw team zelf die behoeften boven water halen en oplossingen bedenken om die in te bedden in de manier van samenwerken. Dat zorgt voor meer eigenaarschap, betrokkenheid, verbinding en werkplezier. Daar geloven wij ten diepste in!

Wil jij ook een duurzame werkwijze creëren voor hybride samenwerken Check dan onze nieuwe live online training Re-Connect.   


De achilleshiel van remote werken


In een tijd waarin remote werken de nieuwe normaal is geworden, leggen wij regelmatig ons oor te luister bij anderen die – net als wij – ook aan de keukentafel aan het werk zijn. Het schept een band, maar maakt ook zichtbaar waar de achilleshiel van werken op afstand ligt. Meer dan ooit is het namelijk belangrijk om een gezamenlijke scope te hebben. Zodat iedereen binnen een organisatie, team of project weet wat de uitgangspunten zijn en waar hij of zij naartoe werkt.

Goed, leuk en mooi, ons taalgebruik zit er vol mee en iedereen heeft daar – zoals met alle woorden – een eigen definitie van. Het zijn woorden die vooral een persoonlijke voorkeur uitdrukken. Geen heldere graadmeter dus voor een effectieve manier van samenwerken en een beoogd resultaat. Het kan ertoe leiden dat een teamlid zijn of haar werk drie keer moet bijstellen voordat het ‘goed’ is, met een ripple effect naar de rest van het team, die daardoor ook weer in de revisiestand mag. Dit soort reparaties achteraf komt heel veel voor en zorgt voor uitlopende planningen, hogere kosten en de zin die bij steeds meer mensen verdwijnt.

Helderheid zaaien
Het kan ook anders. Bewuster. Holistischer. Groei begint in de wortels, dus als je als ondernemer, manager of projectleider ‘helderheid’ zaait, is de kans groot dat je dat ook zult oogsten. Het vraagt wel om een kanteling van de manier van denken en werken. Niet reactief, waarbij je feedback geeft op wat er gemaakt of bereikt is, maar proactief, waarbij je de uitgangspunten vooraf bepaalt en helder communiceert. Nog beter werkt het om die uitgangspunten gezamenlijk vast te stellen of in ieder geval tijdens een kick-off of briefingsessie met het team te delen. Waarbij het vooral gaat om het slaan van de brug tussen wat je communiceert en wat er gehoord wordt.

Scope of geen scope?
Een voorbeeld: binnen een multidisciplinair team is het van belang dat verschillende mensen met hetzelfde systeem gaan werken. Degene die alle ins en outs van het systeem kent, maakt een instructiefilmpje om zijn collega’s daarmee te leren werken. Daarbij wordt gecommuniceerd dat ze van harte welkom zijn om hun vragen online te stellen als ze ergens tegenaan lopen. Dit klinkt als een proactieve scope-georiënteerde aanpak, want de uitgangspunten en het beoogd resultaat zijn helder en het wordt ook gedeeld met het team.

Online live kennisdelen
Wat echter onzichtbaar blijft, is hoe het filmpje landt. Kijken de collega’s ernaar, begrijpen ze het en zo ja, pikken ze dan het juiste eruit om het zelf in de praktijk te brengen? Dat blijkt pas een paar stappen later in het proces als de collega’s iets moeten opleveren wat ze met het systeem gebouwd hebben. Hebben ze het begrepen, dan klopt het. Is er iets niet goed overgekomen, dan geeft het systeem een foutmelding. Die feedback is helder, maar rijkelijk laat in het proces. Dit valt te omzeilen door de werkwijze eerder in het proces door te spreken, bijvoorbeeld via een live online meeting met de zes teamleden. Aan de reacties en gezichten is dan direct af te lezen of en hoe het overkomt, mensen hebben de gelegenheid om hun vragen te stellen én het stelt ze in staat om ook te leren van de vragen van anderen, waar ze in eerste instantie zelf helemaal niet aan gedacht hebben. 

Re-Connect
Werken met heldere uitgangspunten, kernwaarden en een gezamenlijke scope levert veel op. Het is goed voor de teamspirit en productiviteit en zorgt ervoor dat planningen, budgetten en doelstellingen gehaald worden. In deze tijden van remote werken geldt dat meer dan ooit te voren! Vanuit Radical Roots helpen we organisaties, afdelingen en teams daar graag mee. Ons nieuwe programma Re-Connect gaat volgende week live. Daarbij begeleiden we teams op een speelse manier om weer verbinding te maken met elkaar en out-of-the-box ideeën te bedenken voor hun grootste uitdagingen met remote werken. Dat doen we live online! Zodat uitdagingen, behoeften en oplossingen meteen voor iedereen zichtbaar worden. Stay tuned.