Hoe je samen een kathedraal bouwt

Hoe je samen een kathedraal bouwt


Een ondernemer vertelde dat hij het afgelopen jaar minder opdrachten had en ervoor gekozen heeft om een aantal medewerkers betaald thuis te laten zijn. Hij koos voor deze optie omdat het goede krachten zijn, ze altijd hard voor hem hebben gewerkt en hij ze niet wilde laten gaan. Vanuit zijn creatieve ondernemersgeest ontstond vervolgens het idee om tijdens de lockdown het kantoor onder handen te nemen.

Alle muren weer voorzien van een nieuwe laag verf en het magazijn opruimen. Hij vroeg de mensen die nu thuis zaten of ze maandag naar kantoor wilden komen, zodat ze lekker met elkaar aan de slag konden. Het zou waarschijnlijk ook een boost geven aan de samenwerking en betrokkenheid, althans zo keek hij er naar. Tot zijn grote verbazing kreeg hij van een van de medewerkers, de volgende reactie: “Daar ben ik toch niet voor aangenomen?”

Grotere plaatje
Dit soort reacties is meestal niet een kwestie van gemakzucht, maar ontstaat als mensen geen zicht hebben op het grotere plaatje. Neem mensen daarom mee in je verhaal en in je missie, zodat ze kunnen zien wat hún rol daarbinnen is. Wees transparant over wat het doel is van de organisatie en dat het dagelijkse werk van de medewerkers helpt om dat doel te bereiken. Zo maak je het doel van de organisatie het gezamenlijke doel van alle medewerkers.

Metafoor van de metselaar
Een inspirerend voorbeeld waaruit blijkt hoe het wel kan werken, is dat een metselaar die een kathedraal bouwt. Christopher Wren, een van de grootste Engelse architecten, liep op een dag incognito onder de mannen die aan het werk waren aan de St. Paul’s kathedraal, die hij ontworpen had. De eerste man leek ongelukkig te zijn in zijn werk, hamerde in het wilde weg op een stuk graniet en keek vaak op zijn horloge. Toen Christopher vroeg wat hij deed, reageerde de eerste metselaar, nogal scherp: ”Ik ben m’n vijf shilling per dag aan het verdienen, en ik kan niet wachten tot het 5 uur is.” Een tweede metselaar, die schijnbaar meer geïnteresseerd was in zijn werk, hamerde ijverig en op de vraag wat hij aan het doen was, antwoordde hij: “Ik bewerk dit rotsblok zodat het kan worden gebruikt om een muur van te maken.” Een derde metselaar was met hart en ziel aan het werk en nam de tijd om zijn werk te bekijken. Hij sloeg kleine stukjes af tot hij tevreden was. Toen hem naar zijn werk werd gevraagd, keek hij omhoog en verkondigde met trots: “Ik… bouw een kathedraal!”

Kracht van voldoening
Deze man begreep het hogere doel, de missie, en hij wist hoe hij aan dat doel kon bijdragen. Hij keek verder dan het bewerken van de steen en het verdienen van zijn dagelijks loon. Hij zag dat hij onderdeel was van het scheppen van een kunstwerk en dat motiveerde hem om het beste uit zich zelf te halen en gaf hem voldoening.

Beter hybride samenwerken
En zo gaan mensen meer doen dan waarvoor ze zijn aangenomen! Wij merken dit ook tijdens onze training Re-Connect, waarin we met mensen gaan kijken naar werkbare én zinvolle oplossingen voor hybride werken. We starten bij de uitdagingen waar ze tegenaan lopen, maar kijken vooral naar de behoeften die daaronder liggen. Als je collega’s meeneemt in jouw behoefte, zal de ander je beter begrijpen en je willen helpen met het vinden van een oplossing. Dit prachtige proces zien we tijdens onze training en teambuilding Re-Connect keer op keer gebeuren. De oplossingen krijgen hierdoor een breder draagvlak bij alle teamleden.

Kan jouw team of organisatie ook wat hernieuwde zin en verbinding gebruiken? Neem dan contact met ons op om een live online Re-Connect training in te plannen.


Als de koffieautomaat oren zou hebben…


Zojuist had ik het met Talitha over het gemis van koffieautomaat-momentjes in deze tijd. De momenten van oprechte interesse in elkaar als mens, ontstonden vooral daar. Er vond nog even een nabeschouwing plaats van de lokale voetbalwedstrijd, het op kamers gaan van kinderen kreeg een plek en datingperikelen kwamen voorbij.

Terwijl we het daar over hadden, moest ik denken aan nog een andere speciale functie van de koffieautomaat. Het was namelijk ooit voor mij een spannende ontmoetingsplek. In die tijd had ik mijn oog laten vallen op de manager van een andere afdeling. Het geval wilde dat ik van een afstandje kon zien wanneer hij koffie ging halen en heel ‘toevallig’ was mijn mok op dat moment ook leeg. Door deze korte ontmoetingen is een leuke romance ontstaan. Zo zie je, de koffieautomaat is van onschatbare waarde binnen een organisatie ; )

Onmisbare praatjes pot
Als ik op dit moment aan mensen vraag wat ze het meeste missen, dan zijn dat de momenten bij de koffieautomaat. De behoefte die daar onder zit, is de échte verbinding met anderen. Het lijken misschien ‘praatjes pot’ maar deze contacten zijn het cement voor een succesvolle samenwerking. Want dat zijn de momenten waarop we elkaar écht zien. Dit sociale aspect is van groot belang voor ons welzijn en het functioneren van teams. Want wie zich werkelijk verbonden voelt met zichzelf, zijn/haar collega’s en de organisatie, ervaart meer werkgeluk, is meer betrokken, productiever en effectiever.

Diep verlangen om ergens bij te horen
Voor veel organisaties geldt dat de nieuwe manier van werken veel meer hybride zal blijven, dus een combinatie van werken op kantoor en thuis. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en verbinden met elkaar. Het gevoel ergens bij te horen, echt gezien en gehoord te worden is van onschatbare waarde.

Re-Connect: hybride werken waar je zin van krijgt
Wij zien het grote belang van deze echte verbinding met elkaar en hebben speciaal daarvoor een nieuwe training ontwikkeld: Re-Connect. Het is een live online training en teambuilding tegelijk. In een veilige omgeving kunnen medewerkers hun uitdagingen met betrekking tot hybride werken delen.

Breng het cement terug in jouw organisatie
Elke uitdaging komt voort uit een onderliggende behoefte. De behoefte aan verbinding, meer betrokkenheid bij elkaar of oprechte aandacht. Onder onze begeleiding gaat jouw team zelf die behoeften boven water halen en oplossingen bedenken om die in te bedden in de manier van samenwerken. Dat zorgt voor meer eigenaarschap, betrokkenheid, verbinding en werkplezier. Daar geloven wij ten diepste in!

Wil jij ook een duurzame werkwijze creëren voor hybride samenwerken Check dan onze nieuwe live online training Re-Connect.   


De achilleshiel van remote werken


In een tijd waarin remote werken de nieuwe normaal is geworden, leggen wij regelmatig ons oor te luister bij anderen die – net als wij – ook aan de keukentafel aan het werk zijn. Het schept een band, maar maakt ook zichtbaar waar de achilleshiel van werken op afstand ligt. Meer dan ooit is het namelijk belangrijk om een gezamenlijke scope te hebben. Zodat iedereen binnen een organisatie, team of project weet wat de uitgangspunten zijn en waar hij of zij naartoe werkt.

Goed, leuk en mooi, ons taalgebruik zit er vol mee en iedereen heeft daar – zoals met alle woorden – een eigen definitie van. Het zijn woorden die vooral een persoonlijke voorkeur uitdrukken. Geen heldere graadmeter dus voor een effectieve manier van samenwerken en een beoogd resultaat. Het kan ertoe leiden dat een teamlid zijn of haar werk drie keer moet bijstellen voordat het ‘goed’ is, met een ripple effect naar de rest van het team, die daardoor ook weer in de revisiestand mag. Dit soort reparaties achteraf komt heel veel voor en zorgt voor uitlopende planningen, hogere kosten en de zin die bij steeds meer mensen verdwijnt.

Helderheid zaaien
Het kan ook anders. Bewuster. Holistischer. Groei begint in de wortels, dus als je als ondernemer, manager of projectleider ‘helderheid’ zaait, is de kans groot dat je dat ook zult oogsten. Het vraagt wel om een kanteling van de manier van denken en werken. Niet reactief, waarbij je feedback geeft op wat er gemaakt of bereikt is, maar proactief, waarbij je de uitgangspunten vooraf bepaalt en helder communiceert. Nog beter werkt het om die uitgangspunten gezamenlijk vast te stellen of in ieder geval tijdens een kick-off of briefingsessie met het team te delen. Waarbij het vooral gaat om het slaan van de brug tussen wat je communiceert en wat er gehoord wordt.

Scope of geen scope?
Een voorbeeld: binnen een multidisciplinair team is het van belang dat verschillende mensen met hetzelfde systeem gaan werken. Degene die alle ins en outs van het systeem kent, maakt een instructiefilmpje om zijn collega’s daarmee te leren werken. Daarbij wordt gecommuniceerd dat ze van harte welkom zijn om hun vragen online te stellen als ze ergens tegenaan lopen. Dit klinkt als een proactieve scope-georiënteerde aanpak, want de uitgangspunten en het beoogd resultaat zijn helder en het wordt ook gedeeld met het team.

Online live kennisdelen
Wat echter onzichtbaar blijft, is hoe het filmpje landt. Kijken de collega’s ernaar, begrijpen ze het en zo ja, pikken ze dan het juiste eruit om het zelf in de praktijk te brengen? Dat blijkt pas een paar stappen later in het proces als de collega’s iets moeten opleveren wat ze met het systeem gebouwd hebben. Hebben ze het begrepen, dan klopt het. Is er iets niet goed overgekomen, dan geeft het systeem een foutmelding. Die feedback is helder, maar rijkelijk laat in het proces. Dit valt te omzeilen door de werkwijze eerder in het proces door te spreken, bijvoorbeeld via een live online meeting met de zes teamleden. Aan de reacties en gezichten is dan direct af te lezen of en hoe het overkomt, mensen hebben de gelegenheid om hun vragen te stellen én het stelt ze in staat om ook te leren van de vragen van anderen, waar ze in eerste instantie zelf helemaal niet aan gedacht hebben. 

Re-Connect
Werken met heldere uitgangspunten, kernwaarden en een gezamenlijke scope levert veel op. Het is goed voor de teamspirit en productiviteit en zorgt ervoor dat planningen, budgetten en doelstellingen gehaald worden. In deze tijden van remote werken geldt dat meer dan ooit te voren! Vanuit Radical Roots helpen we organisaties, afdelingen en teams daar graag mee. Ons nieuwe programma Re-Connect gaat volgende week live. Daarbij begeleiden we teams op een speelse manier om weer verbinding te maken met elkaar en out-of-the-box ideeën te bedenken voor hun grootste uitdagingen met remote werken. Dat doen we live online! Zodat uitdagingen, behoeften en oplossingen meteen voor iedereen zichtbaar worden. Stay tuned.


Lol werkt aanstekelijk


Wat zijn het bizarre weken met ijspret en sneeuw in het ene weekend en warm lenteweer in de week erna. We lijken wel koeien die voor het eerst weer de wei in mogen, lekker buiten spelen. Volgens mij hebben we deze positiviteit met z’n allen echt even nodig.

Al een paar maanden loop ik, Hella, hetzelfde rondje in de buurt om toch maar in beweging te blijven. Herken je dat? Weer langs datzelfde watertje, die mooie boom en dat leuke winkeltje, wat al lange tijd dicht is. Het is prachtig, maar door de eindeloze herhaling merk ik dat ik de schoonheid ervan niet altijd meer zo goed kan zien. Het wordt zelfs een beetje saai. Troosteloos kijk ik in de etalage, maar ik heb niets nodig, want ik ga nergens naartoe. En dus loop ik onvoldaan maar weer door.

Waar is mijn lach gebleven?
Wanneer ik de reflectie van mijn eigen gezicht zie, schrik ik een beetje. Waar is mijn lach gebleven? De behoefte om te spelen en te dansen groeit in me. Gelukkig waren daar de ijspret en de eerste lentezon, wat een bevrijding van de saaiheid. Dan merk ik pas, hoezeer ik het plezier en de blije gezichten van mensen heb gemist. De lach van anderen tovert ook een lach op mijn eigen gezicht. Heerlijk!

Plezier is essentieel
Er zijn twee soorten plezier. Korte termijn plezier, zoals een spontane schaterlach in het moment. En intrinsiek plezier, dat aansluit bij wat je echt belangrijk vindt en bij wat je drijft in je leven en werk. Als mens worden we blij van zingeving, creatief zijn, een bijdrage leveren en blijven ontwikkelen en groeien. Wie lacht maakt drie hormonen aan: endorfine, serotonine en dopamine die in de volksmond gelukshormonen worden genoemd. Zij zorgen ervoor dat je lekker in je vel zit en dat je je prettig en ontspannen voelt. Het is stressverlagend en dus heel belangrijk voor je gezondheid. Des te meer reden om veel plezier te maken.

Durf te spelen
Elke week kijk ik uit naar onze Radical Roots werk-call. Tijdens deze online meeting bespreken Talitha en ik alle dingen die op de agenda staan, maar maken we ook ruimte voor persoonlijke verhalen en plezier. We hebben gekke foto’s van elkaar gemaakt en hebben daar enorm om gelachen. Zo simpel kan het zijn. Zie de wereld als een grote speeltuin. Maak grapjes en zie de lol in van de alledaagse dingen. Wees positief en neem initiatief. Doe gewoon eens lekker gek en neem je collega’s daarin mee. Steek anderen aan met jouw lach en blijf gezond!


Volg jouw Yellow Brick Road


In je agenda lees je dat je vandaag minstens tien acquisitietelefoontjes moet plegen, anders kom je niet aan je doelstelling. Soms zit je in de flow en tik je die belletjes zo weg en soms zie je er als een berg tegenop en krijg je er bijna buikpijn van.

In maart 2020 zijn wij met veel enthousiasme en energie van start gegaan met Radical Roots met een omzetdoelstelling als leidraad voor het jaar. Deze doelstelling hebben we helaas niet gehaald. En ook al is er een heldere externe reden aan te wijzen waarom groepssessies op locatie geen doorgang konden vinden, diep van binnen voelt het toch een beetje als mislukken. Hebben we de kantjes er vanaf gelopen? Nee, zeker niet! Nog voordat we goed en wel uit de startblokken waren, gingen overal de deuren dicht. En toch bekroop me het gevoel, hadden we het niet anders moeten doen? Hebben we er wel alles uitgehaald wat er in zat? De doelstelling gerelateerd aan omzet, hing als het zwaard van Damocles boven ons hoofd.

Vernauwende focus
Dat werkt niet erg bemoedigd. Sterker nog, de focus houden op dat ene doel, blokkeert de flow. Daarom wil ik drie observaties met je delen. Ten eerste heeft een doelstelling vaak iets dwingends. Bijvoorbeeld: ik moet tien nieuwe klanten per maand binnenhalen. Daarbij werkt het stellen van een doel het beste als je het SMART maakt, je moet dus ook gaan nadenken over het ‘hoe’. Hoe ga jij er voor zorgen dat je elke maand tien nieuwe klanten binnenhaalt? Wat ga jij precies doen om je doelstelling te halen en wanneer? Een gesteld doel is ook vaak extern opgelegd of je vindt zelf dat dit zo hoort. Maar sluit dit wel aan op jouw binnenwereld? Met andere woorden, komt de drive van binnenuit, vanuit je eigen kern? Past de manier van werken bij wie je in werkelijkheid bent? Ten derde is een doel vaak gericht op een onderdeel van je organisatie, zoals bijvoorbeeld het binnenhalen van nieuwe klanten of omzet. Maar staat niet alles met elkaar in verbinding?

Werken vanuit intentie
Wij hebben in 2021 gekozen voor het neerzetten van een intentie in plaats van een doelstelling! Wij creëren en volgen onze eigen Yellow Brick Road. Een intentie komt van binnenuit, vanuit je kern en het heeft een holistisch karakter. Een intentie werkt door in je gehele organisatie. Met een intentie nodig je uit en trek je aan, bij een doelstelling zet je alles op alles om precies dat te bereiken. Het werkt vernauwend, terwijl een intentie meer openend werkt.

Natuurlijke flow
Een intentie is een omschrijving van jouw verlangen. Het is levendig, komt vanuit jouw kern en geeft richting vanuit een natuurlijke flow, waardoor het een aantrekkende werking heeft. Begin met het einde in je gedachten. Wie ben ik aan het einde van het jaar, hoe ziet dat er uit en hoe voelt dat? Als je het goed doet, geeft jouw intentie jou het gevoel van: Wow! Ja dat wil ik! Krijg je dat gevoel niet, dan klopt je intentie nog niet helemaal.

Een voorbeeld van een intentie is:

 • Ik haal keer op keer het beste uit mijn mensen en we werken met veel plezier samen.
 • Ik wil graag werken met opdrachtgevers die een langdurige betrokken samenwerking aan willen gaan.
Uitnodiging en bekrachtiging
Het geeft een positief gevoel als je je intentie leest, de energie gaat veel makkelijker stromen. Een intentie voelt meer als een uitnodiging, waarbij je je openstelt voor meerdere manieren die uiteindelijk allemaal jouw Yellow Brick Road blijken te zijn. Als je terugkijkt op een jaar waarin je werkzaam bent geweest vanuit een intentie, is de kans groot dat je het ‘zomaar’ hebt waargemaakt, zonder stress.

Wij zijn 2021 in gegaan met de intentie om zoveel mogelijk ondernemers te inspireren om bewust(er) te gaan ondernemen om zo meer impact te kunnen maken.

Wat is jouw intentie voor 2021?


Verbinding is essentieel voor groei


Spiritualiteit is in het bedrijfsleven geen woord dat altijd even goed valt. Er bestaat veel verwarring over. Het wordt vaak op één lijn gesteld met religie of zweverigheid, maar het gesprek erover blijft uit. Voor ons is spiritualiteit het meest concrete dat er bestaat. Het betekent dat alles met elkaar samenhangt en dat groei alleen mogelijk is vanuit bezieling en verbinding.

Een bedrijf op zich kan niet groeien, omdat een bedrijf zelf geen wil heeft. Een bedrijf is een verzameling mensen. Die kunnen wél groeien door verbinding te maken op drie niveaus: 1) verbinding met jezelf, 2) verbinding met collega’s en 3) verbinding met de missie en visie van een bedrijf. Het begint met verbinding met jezelf. We worden vaak zo in beslag genomen door actielijsten, overleggen, deadlines en afspraken dat we voorbijgaan aan het meest wezenlijke van ons bestaan: verbinding met onszelf. Een moment van stilte en introspectie waarbij we even stilstaan bij wat we voelen, ervaren en willen. Welke lichamelijke sensaties neem je waar? Ben je ontspannen? Heb je zweethanden? Hoe is je ademhaling? Bedenk dat je die energie meeneemt in alles wat je doet en zegt.

Ronddraven als een malle
Tien jaar geleden – vlak voordat ik de stap zette naar zelfstandig ondernemerschap – werkte ik, Talitha, bij een communicatieadviesbureau. Als alleenstaande moeder combineerde ik een 36-urige werkweek met de zorg voor mijn dochter. Op dinsdag en donderdag werkte ik tot 14.00 uur, zodat ik om 15.00 uur op het schoolplein kon staan. Maar als projectleider waren er altijd nog vier ‘heb je evens’ waar ik nog even snel antwoord op moest geven. ‘Moest’. Van wie moest dat dan? Uiteindelijk van mezelf, waarbij ik me ook nog liet beïnvloeden door uitspraken van anderen dat ik de rest van de dag ‘lekker vrij’ was. Het tegendeel was waar, maar ik wrong mezelf in bochten om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Behalve mezelf. Het gevolg was dat ik letterlijk op een drafje naar m’n auto liep om toch altijd weer 5 minuten te laat op het schoolplein te staan. De verbinding met mezelf was ver te zoeken. Dat kon pas veranderen toen ik me er bewust van werd, dat ik gedurende de dag tijd probeerde te winnen door m’n drafje in te zetten. Het zag er hilarisch uit. En triest. Toen wist ik dat het tijd was voor verandering, en groei. Ik begon me af te vragen hoe ik wél wilde werken en van betekenis wilde zijn. Voor mezelf en de mensen om me heen.

Illusie van twee levens
Dat brengt me op de tweede pijler van verbinding: verbinding met collega’s. Hoe omschrijf jij het contact met je collega’s? We brengen vaak meer tijd met hen door dan met onze partners en kinderen. En toch maken we vaak een onnatuurlijke scheiding tussen werk en privé. Die knip is een illusie. Vanuit spiritueel oogpunt is alles met elkaar verbonden. We hebben geen twee levens, dus is het zinvol dat je ook tijdens je werk met elkaar verbonden bent. Niet alleen zakelijk, maar vooral ook persoonlijk. Ik denk daarbij terug aan een Back to the Roots sessie die Hella en ik faciliteerden. In de ochtend gingen we met de groep de natuur in, zodat managers en medewerkers verbinding konden maken met hun eigen kern. In de middag werd dat gedeeld met elkaar. Wow, dan gebeurt er iets binnen een groep! Tranen. Opluchting. Gelach. Mensen gaan met nieuwe ogen naar zichzelf en elkaar kijken. Dat zorgt voor begrip, een belangrijke voorwaarde voor verbinding en prestatie. Want zodra mensen zich veilig voelen, zijn ze ontvankelijk en is groei mogelijk.

Bewust(er) verbinding maken
Vanuit een gevoel van openheid en vertrouwen, is het ook veel makkelijker om verbinding te maken met de missie en visie van een bedrijf. Ook dat zou geen abstract statement of oneliner aan de muur moeten zijn, maar het leidend principe, waarmee iedereen zich op zijn of haar eigen wijze kan verbinden. Bedrijven zijn er niet alleen om een product of dienst te verkopen, maar om iets te betekenen en teweeg te brengen. Vanuit die kern van waarde maakt een bedrijf het verschil. Philips verkoopt geen lampen, maar wil de wereld optimaal verlichten. Akzo Nobel verkoopt geen verf, maar wil kleur toevoegen aan het leven van mensen. En Lego verkoopt geen steentjes, maar wil iedereen laten spelen en onderzoeken. Een bedrijf heeft een rol te vervullen in de samenleving. Hoe helderder die rol is, hoe makkelijker medewerkers en klanten daarop kunnen aanhaken. Je kunt je ermee identificeren en onderschrijft de waarden. Of niet, en dan ontstaat er natuurlijke selectie en keuzevrijheid. Vanuit Radical Roots zien wij een wereld voor ons, waarin mensen bewust(er) verbinding maken met zichzelf, met elkaar en met de bedoeling van een bedrijf. Daar liggen kansen voor groei. In termen van persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en organisatiegroei.

Ook groeien door verbinding? Neem contact met ons op.


De voordelen van een ‘werken-bij’ pagina


Voordat mensen besluiten om te reageren op een vacature, willen ze meer weten over je organisatie. Waar staat het bedrijf voor, welke sfeer heerst er en welke mensen werken er? Alles om te achterhalen of ze zich thuis gaan voelen bij die organisatie.

Een ‘werken-bij’ pagina (of website) is een aanvulling op het klantgeoriënteerde deel van je website en biedt je de gelegenheid om je volledig te presenteren aan werkzoekenden: kernwaarden, missie, werknemers aan het woord en bedrijfscultuur. Het is dus meer dan alleen een opsomming van de vacatures.

De voordelen op een rijtje:

 • Meer zichtbaarheid
 • Sterke propositie vanuit de kern
 • Meer gerichte sollicitatie binnen de juiste doelgroep
 • Hogere kwaliteit van de reacties
 • Verbinden van Mens en Merk leidt tot een beter imago
 • Minder kosten voor andere wervingskanalen
Wat moet een ‘werken-bij’ pagina bevatten?

Schep een eerlijk, waarheidsgetrouw beeld van de dagelijkse praktijk en betrek werknemers bij de totstandkoming van je merkpropositie. Laat hen je ambassadeur zijn.

 • Wat maakt jouw bedrijf zo interessant?
 • Wat waarderen collega’s het meest aan deze werkplek?
 • Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er?
 • Wat onderscheidt jullie van andere organisaties?
Een krachtig werkgeversmerk vanuit de kern trekt aandacht van de juiste kandidaten en leidt tot kwalitatief betere sollicitaties. Concentreer je op de intrinsieke factoren om de binding tussen mens en organisatie te versterken.

Maak het visueel!

Breng de werkomgeving, werknemers en het bedrijf in beeld en laat zien wat jouw bedrijf zo uniek maakt. Maak een korte video om kandidaten een indruk geven van de sfeer, werknemers en werkomgeving. Laat medewerkers vertellen waarom deze werkplek zo leuk is of laat de directeur iets vertellen over zijn passie. Zo wordt je een magneet voor de juiste mensen!

Trek de juiste mensen aan

We verkennen graag de mogelijkheden van een ‘werken-bij’ pagina voor jouw organisatie en helpen je graag met het raken van de juiste snaar in tekst, beeld en videocontent. Ook geven we je graag advies over het opstellen van je vacatures, zodat de kans dat je de juiste mensen aantrekt wordt vergroot.

Wil jij de ‘werken-bij’ pagina voor jouw bedrijf opzetten of verbeteren? Laat het ons weten via pieter@radicalroots.nl


Afwijzen sollicitant is gratis PR


Het afwijzen van een sollicitant doet altijd een beetje pijn. Iemand heeft veel tijd gestoken in het updaten van zijn of haar cv en het schrijven van een motivatiebrief en dan mag je mededelen dat hij of zij niet bij de gelukkigen hoort.

Nog schrijnender is dat we met regelmaat mensen spreken die totaal geen reactie hebben ontvangen op hun sollicitatie of die een standaardafwijzing via de mail hebben ontvangen, waar ze eigenlijk niets mee kunnen. Uit ervaring weten wij dat het veel werk is om iedereen persoonlijk te benaderen naar aanleiding van hun sollicitatie. Echter, realiseer je je…

 • dat dit direct of indirect invloed heeft op jouw imago?
 • dat je de ander iets mee kunt geven, bijvoorbeeld een tip, waar hij/zij van kan groeien?
 • dat een sollicitant ook een potentiële klant of opdrachtgever is?
Impact op jouw bedrijf
De sollicitant zal zijn ervaring delen in zijn netwerk. Bij geen reactie, zal die altijd negatief zijn. Terwijl het omgekeerde ook mogelijk is bij een prettige, zinvolle en persoonlijke afwijzing. De impact die dit heeft voor jou en voor je organisatie is van onmetelijke waarde. Namelijk gratis PR!

In lijn met je kernwaarden
Kijk eens naar de positionering van jullie organisatie en naar de manier waarop je je sollicitatieprocedures inricht en specifiek je afwijzing. Liggen die in lijn met elkaar? Met andere woorden, straalt jouw afwijzing jullie kernwaarden uit? Stel dat die ‘duurzaam’, ‘persoonlijk’ en ‘dichtbij’ luiden, hoe klinken die dan door in de sollicitatieprocedure? Wat wil je dat er over jouw bedrijf gezegd wordt na een afwijzing? Interessante vragen, die heel vaak niet gesteld en ook niet beantwoord worden.  

Positief imago
Wanneer je dit op elkaar af kunt stemmen, levert het voor de kandidaat waardevolle feedback op in plaats van een negatieve ervaring. Uiteindelijk is zowel jouw bedrijf als de kandidaat erbij gebaat als er een passende verbinding wordt aangegaan. Of als er een bewuste keuze wordt gemaakt om dat niet te doen. Zo komt jullie organisatie positief in het daglicht te staan en houd je ook de lijnen open richting een eventuele toekomstige klant of opdrachtgever.

Wil je een keer sparren over een zinvolle en persoonlijke afwijzing op basis van de kernwaarden van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Als je dit artikel interessant vindt, heb je wellicht ook interesse in:


Ben jij klaar voor authentieke marketing?


Ben jij klaar voor authentieke marketing? Voor marketing die raakt en toekomstbestendig is? We komen best vaak mensen tegen die marketing zien als iets dat je erbij doet. Een slimme truc met mooie tools die op korte termijn wellicht tot resultaat leiden, maar die uiteindelijk de plank misslaan, omdat de essentie van marketing wordt gemist: een brug bouwen van mens tot mens via echte connectie.

Het kan dan zomaar gebeuren dat je als ondernemer het advies krijgt om te gaan vloggen, bloggen, whitepapers te schrijven, minstens 2 uur per dag op social media actief te zijn, te investeren in Google Ads en FB campagnes en je klanten gratis workshops weg te geven. Het hele marketingarsenaal komt voorbij. Maar werkt het ook?

Relevantie
Heel vaak is dat niet het geval en het kost veel tijd, geld en energie. Waarom?

 • Omdat het een schot hagel is.
 • Omdat de relevantie voor jou en je business niet duidelijk zijn.
 • Omdat de basis niet helder is: het fundament waarop je bedrijf en keuzes zijn gestoeld.
Zichtbaar worden van binnenuit
Authentieke marketing laat een radicaal eigen geluid horen. Het gaat uit van alignment, oftewel ondernemen vanuit de kern, waarbij je zichtbaar wordt van binnenuit in plaats van dat je er mooie labels op plakt van buitenaf. Authentieke marketing heeft alles te maken met toegevoegde waarde en hoe je als mens en bedrijf van betekenis bent. Inhoud en relevantie komen boven vorm en techniek.

Authentieke marketing in 5 stappen:
1: een heldere kern en positionering
2: (marketing)strategie voor focus en samenhang
3: zichtbaar worden via passende kanalen en middelen
4: zichtbaar blijven met strategische storytelling
5: duurzame impact en verankering

Als dit artikel je aanspreekt, dan vind je de volgende artikelen en modules wellicht ook interessant:

Meer weten? We komen graag langs voor een persoonlijke kennismaking.


Brandje blussen of bewust werven?


In het geval van een vacature laten we ons maar al te vaak leiden door de waan van de dag. Een medewerker zegt zijn baan op en meteen schiet iedereen in de actie. De oude vacaturetekst wordt uit het archief getoverd en in alle haast breed uitgezet, met als doel zo snel mogelijk weer iemand op die plek te hebben. Echter, de juiste reacties blijven uit. In dit artikel gaan we in op hoe je wél de juiste persoon kunt aantrekken.

Vaak zien we dat een actueel probleem, zoals het ontstaan van een vacature, benaderd wordt alsof het een losstaand onderdeel is binnen een organisatie. Wanneer je op deze manier te werk gaat, is de kans groot dat je de verkeerde kandidaten aantrekt.

Verleiden met betekenis
Binnen de huidige arbeidsmarkt is de kans groot dat juiste kandidaat op dit moment in een andere baan actief is. De kunst is dus om ze te verleiden om eens met jou te komen praten. Mensen worden meer en meer aangetrokken tot werkgevers die gedreven zijn en maatschappelijke impact hebben. Mensen kunnen zich daar wel (of niet) in herkennen en weten zo dat ze bij jou ‘het verschil kunnen maken’ en ‘ertoe doen’.

Wek jouw missie tot leven
Een mooi voorbeeld is de wervingsslogan van Eneco, die zeer goed aansluit bij hun missie Duurzame energie van iedereen. Door dit in de externe communicatie, maar ook intern naar je medewerkers toe, echt te leven, vindt er een soort natuurlijke selectie plaats, waardoor je automatisch de juiste doelgroep aanspreekt.

Bewust proces
Het duurzaam aantrekken van de juiste kandidaat, is onderdeel van het grotere geheel en daarmee dus een bewust proces en geen brandje dat je moet blussen. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

 1. Welke rol komt vrij? (Niet welke functie of positie, maar welke rol gaat deze persoon vervullen binnen de organisatie)
 2. Hoe is die rol verweven binnen de gehele organisatie? (welke gewenste invloed heeft deze rol op het grotere geheel?)
 3. Hoe kan deze persoon zijn aandeel pakken binnen de organisatie? 
 4. Vanuit welke waarden wordt er gewerkt en welke waarden verwachten jullie van de nieuwe collega?
 5. Welke specifieke talenten of unieke kwaliteiten heeft deze persoon nodig om van deze rol een succes te maken?
 6. Wat is de ambitie van het team of van de organisatie? En wat heeft iemand nodig om daarop aan te sluiten?
 7. Welke ontwikkeling zien jullie voor deze rol mogelijk?
 8. Wat bieden jullie deze kandidaat naast de inhoud van de positie?
 9. Welke missie streven jullie na?
 10. Welke impact kan degene maken in deze rol?
Kortom, laat zien waar je voor staat en trekt bewust de juiste mensen aan.

Als je dit artikel interessant vindt, heb je wellicht ook interesse in de module Werving & Selectie.