Volg jouw Yellow Brick Road

Volg jouw Yellow Brick Road


In je agenda lees je dat je vandaag minstens tien acquisitietelefoontjes moet plegen, anders kom je niet aan je doelstelling. Soms zit je in de flow en tik je die belletjes zo weg en soms zie je er als een berg tegenop en krijg je er bijna buikpijn van.

In maart 2020 zijn wij met veel enthousiasme en energie van start gegaan met Radical Roots met een omzetdoelstelling als leidraad voor het jaar. Deze doelstelling hebben we helaas niet gehaald. En ook al is er een heldere externe reden aan te wijzen waarom groepssessies op locatie geen doorgang konden vinden, diep van binnen voelt het toch een beetje als mislukken. Hebben we de kantjes er vanaf gelopen? Nee, zeker niet! Nog voordat we goed en wel uit de startblokken waren, gingen overal de deuren dicht. En toch bekroop me het gevoel, hadden we het niet anders moeten doen? Hebben we er wel alles uitgehaald wat er in zat? De doelstelling gerelateerd aan omzet, hing als het zwaard van Damocles boven ons hoofd.

Vernauwende focus
Dat werkt niet erg bemoedigd. Sterker nog, de focus houden op dat ene doel, blokkeert de flow. Daarom wil ik drie observaties met je delen. Ten eerste heeft een doelstelling vaak iets dwingends. Bijvoorbeeld: ik moet tien nieuwe klanten per maand binnenhalen. Daarbij werkt het stellen van een doel het beste als je het SMART maakt, je moet dus ook gaan nadenken over het ‘hoe’. Hoe ga jij er voor zorgen dat je elke maand tien nieuwe klanten binnenhaalt? Wat ga jij precies doen om je doelstelling te halen en wanneer? Een gesteld doel is ook vaak extern opgelegd of je vindt zelf dat dit zo hoort. Maar sluit dit wel aan op jouw binnenwereld? Met andere woorden, komt de drive van binnenuit, vanuit je eigen kern? Past de manier van werken bij wie je in werkelijkheid bent? Ten derde is een doel vaak gericht op een onderdeel van je organisatie, zoals bijvoorbeeld het binnenhalen van nieuwe klanten of omzet. Maar staat niet alles met elkaar in verbinding?

Werken vanuit intentie
Wij hebben in 2021 gekozen voor het neerzetten van een intentie in plaats van een doelstelling! Wij creëren en volgen onze eigen Yellow Brick Road. Een intentie komt van binnenuit, vanuit je kern en het heeft een holistisch karakter. Een intentie werkt door in je gehele organisatie. Met een intentie nodig je uit en trek je aan, bij een doelstelling zet je alles op alles om precies dat te bereiken. Het werkt vernauwend, terwijl een intentie meer openend werkt.

Natuurlijke flow
Een intentie is een omschrijving van jouw verlangen. Het is levendig, komt vanuit jouw kern en geeft richting vanuit een natuurlijke flow, waardoor het een aantrekkende werking heeft. Begin met het einde in je gedachten. Wie ben ik aan het einde van het jaar, hoe ziet dat er uit en hoe voelt dat? Als je het goed doet, geeft jouw intentie jou het gevoel van: Wow! Ja dat wil ik! Krijg je dat gevoel niet, dan klopt je intentie nog niet helemaal.

Een voorbeeld van een intentie is:

  • Ik haal keer op keer het beste uit mijn mensen en we werken met veel plezier samen.
  • Ik wil graag werken met opdrachtgevers die een langdurige betrokken samenwerking aan willen gaan.
Uitnodiging en bekrachtiging
Het geeft een positief gevoel als je je intentie leest, de energie gaat veel makkelijker stromen. Een intentie voelt meer als een uitnodiging, waarbij je je openstelt voor meerdere manieren die uiteindelijk allemaal jouw Yellow Brick Road blijken te zijn. Als je terugkijkt op een jaar waarin je werkzaam bent geweest vanuit een intentie, is de kans groot dat je het ‘zomaar’ hebt waargemaakt, zonder stress.

Wij zijn 2021 in gegaan met de intentie om zoveel mogelijk ondernemers te inspireren om bewust(er) te gaan ondernemen om zo meer impact te kunnen maken.

Wat is jouw intentie voor 2021?


Verbinding is essentieel voor groei


Spiritualiteit is in het bedrijfsleven geen woord dat altijd even goed valt. Er bestaat veel verwarring over. Het wordt vaak op één lijn gesteld met religie of zweverigheid, maar het gesprek erover blijft uit. Voor ons is spiritualiteit het meest concrete dat er bestaat. Het betekent dat alles met elkaar samenhangt en dat groei alleen mogelijk is vanuit bezieling en verbinding.

Een bedrijf op zich kan niet groeien, omdat een bedrijf zelf geen wil heeft. Een bedrijf is een verzameling mensen. Die kunnen wél groeien door verbinding te maken op drie niveaus: 1) verbinding met jezelf, 2) verbinding met collega’s en 3) verbinding met de missie en visie van een bedrijf. Het begint met verbinding met jezelf. We worden vaak zo in beslag genomen door actielijsten, overleggen, deadlines en afspraken dat we voorbijgaan aan het meest wezenlijke van ons bestaan: verbinding met onszelf. Een moment van stilte en introspectie waarbij we even stilstaan bij wat we voelen, ervaren en willen. Welke lichamelijke sensaties neem je waar? Ben je ontspannen? Heb je zweethanden? Hoe is je ademhaling? Bedenk dat je die energie meeneemt in alles wat je doet en zegt.

Ronddraven als een malle
Tien jaar geleden – vlak voordat ik de stap zette naar zelfstandig ondernemerschap – werkte ik, Talitha, bij een communicatieadviesbureau. Als alleenstaande moeder combineerde ik een 36-urige werkweek met de zorg voor mijn dochter. Op dinsdag en donderdag werkte ik tot 14.00 uur, zodat ik om 15.00 uur op het schoolplein kon staan. Maar als projectleider waren er altijd nog vier ‘heb je evens’ waar ik nog even snel antwoord op moest geven. ‘Moest’. Van wie moest dat dan? Uiteindelijk van mezelf, waarbij ik me ook nog liet beïnvloeden door uitspraken van anderen dat ik de rest van de dag ‘lekker vrij’ was. Het tegendeel was waar, maar ik wrong mezelf in bochten om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Behalve mezelf. Het gevolg was dat ik letterlijk op een drafje naar m’n auto liep om toch altijd weer 5 minuten te laat op het schoolplein te staan. De verbinding met mezelf was ver te zoeken. Dat kon pas veranderen toen ik me er bewust van werd, dat ik gedurende de dag tijd probeerde te winnen door m’n drafje in te zetten. Het zag er hilarisch uit. En triest. Toen wist ik dat het tijd was voor verandering, en groei. Ik begon me af te vragen hoe ik wél wilde werken en van betekenis wilde zijn. Voor mezelf en de mensen om me heen.

Illusie van twee levens
Dat brengt me op de tweede pijler van verbinding: verbinding met collega’s. Hoe omschrijf jij het contact met je collega’s? We brengen vaak meer tijd met hen door dan met onze partners en kinderen. En toch maken we vaak een onnatuurlijke scheiding tussen werk en privé. Die knip is een illusie. Vanuit spiritueel oogpunt is alles met elkaar verbonden. We hebben geen twee levens, dus is het zinvol dat je ook tijdens je werk met elkaar verbonden bent. Niet alleen zakelijk, maar vooral ook persoonlijk. Ik denk daarbij terug aan een Back to the Roots sessie die Hella en ik faciliteerden. In de ochtend gingen we met de groep de natuur in, zodat managers en medewerkers verbinding konden maken met hun eigen kern. In de middag werd dat gedeeld met elkaar. Wow, dan gebeurt er iets binnen een groep! Tranen. Opluchting. Gelach. Mensen gaan met nieuwe ogen naar zichzelf en elkaar kijken. Dat zorgt voor begrip, een belangrijke voorwaarde voor verbinding en prestatie. Want zodra mensen zich veilig voelen, zijn ze ontvankelijk en is groei mogelijk.

Bewust(er) verbinding maken
Vanuit een gevoel van openheid en vertrouwen, is het ook veel makkelijker om verbinding te maken met de missie en visie van een bedrijf. Ook dat zou geen abstract statement of oneliner aan de muur moeten zijn, maar het leidend principe, waarmee iedereen zich op zijn of haar eigen wijze kan verbinden. Bedrijven zijn er niet alleen om een product of dienst te verkopen, maar om iets te betekenen en teweeg te brengen. Vanuit die kern van waarde maakt een bedrijf het verschil. Philips verkoopt geen lampen, maar wil de wereld optimaal verlichten. Akzo Nobel verkoopt geen verf, maar wil kleur toevoegen aan het leven van mensen. En Lego verkoopt geen steentjes, maar wil iedereen laten spelen en onderzoeken. Een bedrijf heeft een rol te vervullen in de samenleving. Hoe helderder die rol is, hoe makkelijker medewerkers en klanten daarop kunnen aanhaken. Je kunt je ermee identificeren en onderschrijft de waarden. Of niet, en dan ontstaat er natuurlijke selectie en keuzevrijheid. Vanuit Radical Roots zien wij een wereld voor ons, waarin mensen bewust(er) verbinding maken met zichzelf, met elkaar en met de bedoeling van een bedrijf. Daar liggen kansen voor groei. In termen van persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en organisatiegroei.

Ook groeien door verbinding? Neem contact met ons op.


Afwijzen sollicitant is gratis PR


Het afwijzen van een sollicitant doet altijd een beetje pijn. Iemand heeft veel tijd gestoken in het updaten van zijn of haar cv en het schrijven van een motivatiebrief en dan mag je mededelen dat hij of zij niet bij de gelukkigen hoort.

Nog schrijnender is dat we met regelmaat mensen spreken die totaal geen reactie hebben ontvangen op hun sollicitatie of die een standaardafwijzing via de mail hebben ontvangen, waar ze eigenlijk niets mee kunnen. Uit ervaring weten wij dat het veel werk is om iedereen persoonlijk te benaderen naar aanleiding van hun sollicitatie. Echter, realiseer je je…

  • dat dit direct of indirect invloed heeft op jouw imago?
  • dat je de ander iets mee kunt geven, bijvoorbeeld een tip, waar hij/zij van kan groeien?
  • dat een sollicitant ook een potentiële klant of opdrachtgever is?
Impact op jouw bedrijf
De sollicitant zal zijn ervaring delen in zijn netwerk. Bij geen reactie, zal die altijd negatief zijn. Terwijl het omgekeerde ook mogelijk is bij een prettige, zinvolle en persoonlijke afwijzing. De impact die dit heeft voor jou en voor je organisatie is van onmetelijke waarde. Namelijk gratis PR!

In lijn met je kernwaarden
Kijk eens naar de positionering van jullie organisatie en naar de manier waarop je je sollicitatieprocedures inricht en specifiek je afwijzing. Liggen die in lijn met elkaar? Met andere woorden, straalt jouw afwijzing jullie kernwaarden uit? Stel dat die ‘duurzaam’, ‘persoonlijk’ en ‘dichtbij’ luiden, hoe klinken die dan door in de sollicitatieprocedure? Wat wil je dat er over jouw bedrijf gezegd wordt na een afwijzing? Interessante vragen, die heel vaak niet gesteld en ook niet beantwoord worden.  

Positief imago
Wanneer je dit op elkaar af kunt stemmen, levert het voor de kandidaat waardevolle feedback op in plaats van een negatieve ervaring. Uiteindelijk is zowel jouw bedrijf als de kandidaat erbij gebaat als er een passende verbinding wordt aangegaan. Of als er een bewuste keuze wordt gemaakt om dat niet te doen. Zo komt jullie organisatie positief in het daglicht te staan en houd je ook de lijnen open richting een eventuele toekomstige klant of opdrachtgever.

Wil je een keer sparren over een zinvolle en persoonlijke afwijzing op basis van de kernwaarden van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Als je dit artikel interessant vindt, heb je wellicht ook interesse in:


Ben jij klaar voor authentieke marketing?


Ben jij klaar voor authentieke marketing? Voor marketing die raakt en toekomstbestendig is? We komen best vaak mensen tegen die marketing zien als iets dat je erbij doet. Een slimme truc met mooie tools die op korte termijn wellicht tot resultaat leiden, maar die uiteindelijk de plank misslaan, omdat de essentie van marketing wordt gemist: een brug bouwen van mens tot mens via echte connectie.

Het kan dan zomaar gebeuren dat je als ondernemer het advies krijgt om te gaan vloggen, bloggen, whitepapers te schrijven, minstens 2 uur per dag op social media actief te zijn, te investeren in Google Ads en FB campagnes en je klanten gratis workshops weg te geven. Het hele marketingarsenaal komt voorbij. Maar werkt het ook?

Relevantie
Heel vaak is dat niet het geval en het kost veel tijd, geld en energie. Waarom?

  • Omdat het een schot hagel is.
  • Omdat de relevantie voor jou en je business niet duidelijk zijn.
  • Omdat de basis niet helder is: het fundament waarop je bedrijf en keuzes zijn gestoeld.
Zichtbaar worden van binnenuit
Authentieke marketing laat een radicaal eigen geluid horen. Het gaat uit van alignment, oftewel ondernemen vanuit de kern, waarbij je zichtbaar wordt van binnenuit in plaats van dat je er mooie labels op plakt van buitenaf. Authentieke marketing heeft alles te maken met toegevoegde waarde en hoe je als mens en bedrijf van betekenis bent. Inhoud en relevantie komen boven vorm en techniek.

Authentieke marketing in 5 stappen:
1: een heldere kern en positionering
2: (marketing)strategie voor focus en samenhang
3: zichtbaar worden via passende kanalen en middelen
4: zichtbaar blijven met strategische storytelling
5: duurzame impact en verankering

Als dit artikel je aanspreekt, dan vind je de volgende artikelen en modules wellicht ook interessant:

Meer weten? We komen graag langs voor een persoonlijke kennismaking.