Verbinding is essentieel voor groei

Verbinding is essentieel voor groei


Spiritualiteit is in het bedrijfsleven geen woord dat altijd even goed valt. Er bestaat veel verwarring over. Het wordt vaak op één lijn gesteld met religie of zweverigheid, maar het gesprek erover blijft uit. Voor ons is spiritualiteit het meest concrete dat er bestaat. Het betekent dat alles met elkaar samenhangt en dat groei alleen mogelijk is vanuit bezieling en verbinding.

Een bedrijf op zich kan niet groeien, omdat een bedrijf zelf geen wil heeft. Een bedrijf is een verzameling mensen. Die kunnen wél groeien door verbinding te maken op drie niveaus: 1) verbinding met jezelf, 2) verbinding met collega’s en 3) verbinding met de missie en visie van een bedrijf. Het begint met verbinding met jezelf. We worden vaak zo in beslag genomen door actielijsten, overleggen, deadlines en afspraken dat we voorbijgaan aan het meest wezenlijke van ons bestaan: verbinding met onszelf. Een moment van stilte en introspectie waarbij we even stilstaan bij wat we voelen, ervaren en willen. Welke lichamelijke sensaties neem je waar? Ben je ontspannen? Heb je zweethanden? Hoe is je ademhaling? Bedenk dat je die energie meeneemt in alles wat je doet en zegt.

Ronddraven als een malle
Tien jaar geleden – vlak voordat ik de stap zette naar zelfstandig ondernemerschap – werkte ik, Talitha, bij een communicatieadviesbureau. Als alleenstaande moeder combineerde ik een 36-urige werkweek met de zorg voor mijn dochter. Op dinsdag en donderdag werkte ik tot 14.00 uur, zodat ik om 15.00 uur op het schoolplein kon staan. Maar als projectleider waren er altijd nog vier ‘heb je evens’ waar ik nog even snel antwoord op moest geven. ‘Moest’. Van wie moest dat dan? Uiteindelijk van mezelf, waarbij ik me ook nog liet beïnvloeden door uitspraken van anderen dat ik de rest van de dag ‘lekker vrij’ was. Het tegendeel was waar, maar ik wrong mezelf in bochten om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Behalve mezelf. Het gevolg was dat ik letterlijk op een drafje naar m’n auto liep om toch altijd weer 5 minuten te laat op het schoolplein te staan. De verbinding met mezelf was ver te zoeken. Dat kon pas veranderen toen ik me er bewust van werd, dat ik gedurende de dag tijd probeerde te winnen door m’n drafje in te zetten. Het zag er hilarisch uit. En triest. Toen wist ik dat het tijd was voor verandering, en groei. Ik begon me af te vragen hoe ik wél wilde werken en van betekenis wilde zijn. Voor mezelf en de mensen om me heen.

Illusie van twee levens
Dat brengt me op de tweede pijler van verbinding: verbinding met collega’s. Hoe omschrijf jij het contact met je collega’s? We brengen vaak meer tijd met hen door dan met onze partners en kinderen. En toch maken we vaak een onnatuurlijke scheiding tussen werk en privé. Die knip is een illusie. Vanuit spiritueel oogpunt is alles met elkaar verbonden. We hebben geen twee levens, dus is het zinvol dat je ook tijdens je werk met elkaar verbonden bent. Niet alleen zakelijk, maar vooral ook persoonlijk. Ik denk daarbij terug aan een Back to the Roots sessie die Hella en ik faciliteerden. In de ochtend gingen we met de groep de natuur in, zodat managers en medewerkers verbinding konden maken met hun eigen kern. In de middag werd dat gedeeld met elkaar. Wow, dan gebeurt er iets binnen een groep! Tranen. Opluchting. Gelach. Mensen gaan met nieuwe ogen naar zichzelf en elkaar kijken. Dat zorgt voor begrip, een belangrijke voorwaarde voor verbinding en prestatie. Want zodra mensen zich veilig voelen, zijn ze ontvankelijk en is groei mogelijk.

Bewust(er) verbinding maken
Vanuit een gevoel van openheid en vertrouwen, is het ook veel makkelijker om verbinding te maken met de missie en visie van een bedrijf. Ook dat zou geen abstract statement of oneliner aan de muur moeten zijn, maar het leidend principe, waarmee iedereen zich op zijn of haar eigen wijze kan verbinden. Bedrijven zijn er niet alleen om een product of dienst te verkopen, maar om iets te betekenen en teweeg te brengen. Vanuit die kern van waarde maakt een bedrijf het verschil. Philips verkoopt geen lampen, maar wil de wereld optimaal verlichten. Akzo Nobel verkoopt geen verf, maar wil kleur toevoegen aan het leven van mensen. En Lego verkoopt geen steentjes, maar wil iedereen laten spelen en onderzoeken. Een bedrijf heeft een rol te vervullen in de samenleving. Hoe helderder die rol is, hoe makkelijker medewerkers en klanten daarop kunnen aanhaken. Je kunt je ermee identificeren en onderschrijft de waarden. Of niet, en dan ontstaat er natuurlijke selectie en keuzevrijheid. Vanuit Radical Roots zien wij een wereld voor ons, waarin mensen bewust(er) verbinding maken met zichzelf, met elkaar en met de bedoeling van een bedrijf. Daar liggen kansen voor groei. In termen van persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en organisatiegroei.

Ook groeien door verbinding? Neem contact met ons op.